Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

88 mùa xuân có Đảng

Thứ ba 13/02/2018 06:00

Đất nước vào xuân, khắp nơi tràn ngập cờ hoa chào năm mới. Đâu đó vang lên giai điệu ngọt ngào thân quen “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi/Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non/Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời”… của nhạc sỹ Phạm Tuyên khiến mỗi chúng ta trào dâng niềm tự hào và biết ơn Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trải qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng luôn là niềm tin, biểu hiện sáng ngời của lý tưởng cộng sản, mang lại hạnh phúc, ấm no cho dân tộc Việt Nam.

Khu đô thị mới Đề Thám, Thành phố.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở thống nhất các tổ chức cộng sản. Dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cách mạng Việt Nam đã thu được những thành quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử trọng đại trên bình diện dân tộc và quốc tế.
Khởi đầu là 15 năm đấu tranh tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, xóa bỏ chế độ phong kiến và thực dân, nhân dân ta được làm chủ đất nước. Tiếp đó là 30 năm kháng chiến kiến quốc, chiến thắng các đế quốc lớn qua hai cuộc chiến tranh chống xâm lược, giành độc lập thống nhất đất nước bằng đại thắng mùa xuân năm 1975. Nam - Bắc một nhà, đất nước nối liền một dải, cùng khắc phục hậu quả chiến tranh, đói nghèo lạc hậu, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Trong những tháng ngày gian khó đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: “Tương lai của dân tộc Việt Nam cũng tươi sáng như mặt trời mùa xuân. Vui mừng trước vẻ đẹp của mặt trời mùa xuân, chúng tôi sẽ đấu tranh cho một tương lai rực rỡ của Việt Nam, cho tương lai của nền dân chủ, của hòa bình trên toàn thế giới và của chủ nghĩa xã hội”. 
Không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam, Đảng đã đề ra đường lối, quyết sách đúng đắn phù hợp với ý chí, nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nông nghiệp, Việt Nam xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển. Việc tăng trưởng kinh tế cơ bản gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xây dựng con người, tiến bộ và công bằng xã hội. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội phát triển khá đồng bộ, chú trọng công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ nhiều hơn về văn hóa, y tế và giáo dục.

Về vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, đến nay, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với khoảng 180 quốc gia trên thế giới, mở rộng quan hệ thương mại, xuất khẩu hàng hóa tới trên 230 thị trường của các nước và vùng lãnh thổ, ký kết gần 100 hiệp định thương mại song phương, trên 60 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, khoảng 70 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và nhiều Hiệp định hợp tác về văn hóa song phương với các nước và các tổ chức quốc tế... Chỉ có một đảng cách mạng chân chính, luôn vì đất nước, vì nhân dân mới làm được những điều như thế, bởi vậy, mà Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân yêu quý, trân trọng và tự hào gọi là mùa xuân tươi đẹp nhất.

Năm 2017 đi qua với biết bao khó khăn, thách thức tác động sâu sắc đến mọi hoạt động của đời sống xã hội; là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đánh dấu sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể được triển khai hiệu quả, nhất là công tác tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy các cấp đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với nhiều cách làm cụ thể, đổi mới, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên.

 Với tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân, tỉnh ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/18 chỉ tiêu trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị với nhiều kết quả nổi bật, toàn diện. Những kết quả đó có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo. 
Bước sang năm 2018, Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 88 tuổi xuân. Đảng mãi mãi là ánh sáng soi đường cho các thế hệ người Việt Nam vững bước trước những vận hội mới và cả thách thức mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đảng đã đề ra, vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

Trong niềm vui hân hoan của đất nước ngày càng đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng tiếp tục nỗ lực triển khai các phong trào thi đua yêu nước với những việc làm cụ thể, xây dựng quê hương cội nguồn cách mạng phát triển vững chắc trong giai đoạn mới, quyết tâm giành những thành tựu to lớn trong năm 2018, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Minh Trang

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh