Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Đất nước nở hoa từ mùa xuân năm ấy

Thứ bảy 27/01/2018 07:00

Mùa xuân năm 1941 là một mùa xuân đặc biệt trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và dân tộc Việt Nam. Sự kiện ngày mùng 2 Tết Tân Tỵ (28/01/1941), mùa xuân đầu tiên Người vượt qua biên giới Việt – Trung trở về Tổ quốc, kết thúc chặng đường dài sau gần ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, để rồi từ đó trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam và cùng Đảng ta đem lại những mùa xuân ấm no cho dân tộc.

Tháng 9/1940, Nhật nhảy vào Đông Dương đồng nghĩa với kẻ thù của chúng ta thời điểm đó tăng lên, mâu thuẫn dân tộc phát triển. Để tránh nguy cơ cuộc chiến trực diện với phát xít Nhật, ngày 27/9/1940, Hiệp định Pháp - Nhật được ký kết tại Hà Nội, với nội dung: Pháp vẫn được tiếp tục cai trị Đông Dương với điều kiện phải chấp nhận mọi yêu sách như: Nhật được đưa một phái đoàn quân sự vào Việt Nam, quân đội Nhật được vào miền Bắc Việt Nam và có quyền kiểm soát các sân bay, căn cứ hải quân tại đây… Từ khi đó, nhân dân ta rơi vào thảm cảnh một cổ hai tròng, bị khủng bố, đàn áp, bóc lột nặng nề. Phong trào cách mạng khởi nghĩa liên tiếp được nổ ra trên cả 3 miền từ Bắc chí Nam, trong vòng 4 tháng, từ tháng 9/1940 - 1/1941, đã có 3 cuộc khởi nghĩa: Bắc Sơn, Nam Kỳ và Đô Lương. Tình hình bức thiết ở trong nước đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền đặt ra yêu cầu cần sự có mặt của Bác ở trong nước để lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bác Hồ về Pác Bó, Cao Bằng (28/01/1941).

Đồng bào Pác Bó và nhân dân các dân tộc Cao Bằng vinh dự, tự hào là nơi đón người con ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam - Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, sau 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài. Bác Hồ chọn Pác Bó - Hà Quảng (Cao Bằng) để về nước hoạt động và xây dựng căn cứ địa cách mạng không phải sự lựa chọn tình cờ, ngẫu nhiên, mà là một sự tính toán kỹ, vì điểm đứng chân hết sức quan trọng, nó có ý nghĩa đối với sự phát triển về sau của cách mạng. Lúc đầu, Người dự kiến về nước theo một hướng khác, nhưng qua nghiên cứu kỹ truyền thống lịch sử, phong trào cách mạng và địa thế của Cao Bằng, với tầm nhìn chiến lược của một vị lãnh tụ thiên tài, Người nhận thấy Cao Bằng là nơi có nhiều yếu tố thuận lợi để xây dựng căn cứ địa cách mạng của cả nước.

Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới, có đường biên giới với Trung Quốc dài hơn 333 km, vừa có đường bộ, đường thuỷ sang Trung Quốc nên thuận lợi cho giao thông liên lạc; có các tuyến đường bộ đi xuống Lạng Sơn, Thái Nguyên… Địa thế Cao Bằng hiểm trở, ở các vùng cao, vùng sâu vùng xa là địa bàn bọn thực dân khó kiểm soát. Từ Cao Bằng khi lực lượng cách mạng phát triển, cơ sở Việt Minh mở rộng có thể nhanh chóng “Đông tiến” xuống Lạng Sơn, “Nam tiến” xuống Thái Nguyên và “Tây tiến” sang Hà Giang, Tuyên Quang cùng như các tỉnh vùng trung du, đồng bằng Bắc Bộ. Cao Bằng hội tụ đủ điều kiện trở thành một trong những bàn đạp chiến lược đầu tiên của thời kỳ khởi nghĩa vũ trang giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng góp phần đi đến quyết định của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là "Cao Bằng có phong trào tốt từ trước”, là nơi sinh sống của hàng chục vạn đồng bào các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh, Lô Lô, Hoa… các dân tộc luôn đoàn kết gắn bó với nhau, một lòng theo Đảng, không ngừng đấu tranh chống thực dân, phong kiến.

 Từ tháng 10/1940, khi còn ở nước ngoài đang trên đường trở về Tổ quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhận định: “Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao Bằng còn phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc được. Có nối phong trào được với Thái Nguyên thì khi phát động đấu tranh vũ trang, lúc thuận lợi có thể tiến công, lúc khó khăn có thể giữ”.

 Với nhận định đúng đắn đó, ngày 28/01/1941 (ngày mùng 2 Tết Tân Tỵ), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua mốc 108 biên giới Việt - Trung về đến Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (Cao Bằng). Những ngày đầu về nước, Người ở nhà ông Lý Quốc Súng (Máy Lỳ), dân tộc Nùng, ở thôn Pác Bó. Ngày 8/2/1941, Nguyễn Ái Quốc với bí danh Già Thu, đến ở hang Cốc Bó (tiếng Nùng có nghĩa là “đầu nguồn”) một hang núi kín đáo ở thôn Pác Bó, xã Trường Hà làm nơi sống và làm việc. Hang có lối ăn thông ra một con đường dẫn sang bên kia biên giới, có thể rút lui khi bị lộ. Phía dưới, cách cửa hang chừng 50m có con suối nước rất trong được Nguyễn Ái Quốc đặt tên là “Suối Lê-nin”. Một ngọn núi cao bên bờ suối được Người đặt tên là “Núi Các Mác”. Tên suối và tên núi thể hiện tư tưởng, mục tiêu, đường lối và niềm tin vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Suối Lê-nin, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tại Pác Bó, Nguyễn Ái Quốc mở nhiều lớp huấn luyện về tổ chức, vận động, chuẩn bị thành lập mặt trận dân tộc thống nhất lấy tên là Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh), về chương trình, điều lệ của Việt Minh. Phong trào Việt Minh từ đó đã thâm nhập vào từng chòm xóm, bản làng. Các tổ chức cứu quốc phát triển nhanh, mạnh. Cán bộ, đảng viên đã biết vận động tuyên truyền phù hợp với từng tầng lớp, từng lứa tuổi. Từ ngày 10 - 19/5/1941, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị lần thứ VIII của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Lán Khuổi Nặm. Hội nghị xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết của cách mạng Đông Dương. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất rộng rãi mang tên Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt và Việt Minh) “nhằm liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn”. Tháng 11/1941, Người chỉ đạo thành lập đội vũ trang cách mạng đầu tiên ở Cao Bằng, viết cuốn “Cách đánh du kích” gồm 13 chương, soạn 10 điều kỷ luật và những nguyên tắc sinh hoạt của đội, làm tài liệu mở lớp chính trị - quân sự trực tiếp huấn luyện cho các đội viên. Không chỉ trực tiếp tham gia giảng bài tại các lớp học, Người còn biên soạn một số tài liệu quan trọng phục vụ cho công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ, như: Cách đánh du kích; Lịch sử nước ta… Từ Pác Bó, Người đã đi nhiều nơi ở Cao Bằng chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Tháng 12/1944, Người ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay).

Mùa xuân năm 1941 đã trở thành một mùa xuân đặc biệt, kết thúc chặng đường dài gần 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, hoạt động ở nước ngoài của Bác Hồ, về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Đó cũng là cơ sở để dân tộc Việt Nam làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu 1954 và đi tới mùa xuân đại thắng 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Vinh dự và tự hào là “Chiếc nôi của cách mạng Việt Nam”, quê hương thứ hai của Bác, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng luôn phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết khắc phục khó khăn, thực hiện thành công công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng xây dựng hệ thống chính trị vững chắc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực KT - XH, văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới, chú trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao cuộc sống cho nhân dân... Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Xuân Mậu Tuất 2018, kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941 - 28/01/2018), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng quyết tâm, nỗ lực thực hiện con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, nhất là những điều căn dặn trong Di chúc của Người. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2018. Một mùa xuân tươi mới với nhiều nhiều niềm vui và thắng lợi đang chờ đón dân tộc Việt Nam.

M.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh