Tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên Internet

Thứ ba 16/01/2018 14:00

Để đảm bảo an toàn thông tin mạng Internet, gắn với tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet, UBND tỉnh đã có kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh.

Đề án nhằm nâng cao năng lực công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet của các cơ quan, tô chức và cá nhân tham gia hoạt động trên môi trường mạng Internet. Thông tin tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức người dân về phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet. Tăng cường năng lực phát hiện các hành vi vi phạm, tổ chức thanh tra, xử lý 100% số vụ vi phạm vê thông tin và truyên thông; kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả thông tin trên môi trường mạng. Phối hợp và tổ chức điêu tra, xử lý nghiêm minh 100% số vụ việc có dấu hiệu tội phạm lợi dụng môi trường mạng…

Từ năm 2017 – 2020, tăng cường năng lực cho các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet. Từ năm 2021 – 2025, nâng cao năng lực kỹ thuật, nghiệp vụ để phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Interne; thông tin tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức người dân trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và địa phương trong hợp tác quốc tế và phối hợp xuyên quốc gia trong quản lý thông tin trên Internet.

  UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phát động phong trào xây dựng văn hóa sử dụng Internet lành mạnh trong toàn xã hội, nhất là trong giới trẻ; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh