Tư vấn, phản biện, giám định xã hội 8 dự thảo, đề tài khoa học

Thứ tư 31/01/2018 14:00

Năm 2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tập hợp 72 chuyên gia có nhiều kinh nghiệm ở các ngành, lĩnh vực chuyên môn tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội 8 dự thảo, đề tài, đề án, dự án khoa học.

Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh đánh giá Mô hình liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ lúa thuần chất lượng cao tại xã Cai Bộ (Quảng Uyên).

Các chuyên gia đã tư vấn, phản biện và giám định xã hội các đề án, dự án khoa học, gồm: Dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạch An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; Dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Bằng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; Dự án điều chỉnh Quy hoạch giao thông - vận tải tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Đề án tìm kiếm thị trường tiêu thụ nội địa và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa của Cao Bằng, đặc biệt là các sản phẩm từ lĩnh vực nông, lâm nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; Đề án nghiên cứu Một số mô hình phát triển kinh tế rừng gắn với trồng rừng và bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020; Đề án phát triển rau an toàn giai đoạn 2017 - 2020.

Liên hiệp Hội tham gia tư vấn, phản biện trong Hội đồng khoa học nghiệm thu 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và 2 Hội đồng sáng kiến của tỉnh... 

Trường Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh